Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

5 markkaa 1897 Koepainos

Tämä artikkeli on koostettu julkaisusta Ruplista Markkoihin. Harvinaisten seteleiden osalta on käytetty Oulunumismaatikoiden Harvinaiset setelit listausta. Arvo seteleille tulee SNY keräilijän oppaasta 2020. Tarkemmat tiedot 5 markan seteleistä löydät täältä.

Seteleiden arvot on esitetty seuraavalla tavalla: Kuntoluokka 2 | Kuntoluokka 4 | Kuntoluokka 6 | Kuntoluokka 8 | Kuntoluokka 10

5 Markkaa 1897

Arvio säilyneistä yksilöistä: 20 kpl
Tunnettuja yksilöitä: 7 kpl

Antti Heinosen kirja ruplista markkoihin sanoo että koepainoksia olisi vain sarjanumeroilla: 7092001–7143000

Koepainos jossa männynhavut ja vaalea tausta 7092001–7143000: 100€ | 200€ | 400€ | 700€ | 1200€
Koepainos jossa kuusenhavut ja tumma tausta 14345001-14346000 *: 120€ | 250€ | 500€ | 1000€ | 1500€

* Tämä koepainos ei esiinny Ruplista Markkoihin kirjassa, Esiintyy SNY keräilijän opas 2020 kirjassa SNY 129.2.2 numerolla ja SNL Suomen kolikot ja setelit n.1400-2020 kirjoissa.

Lainaus ruplista markkoihin kirjasta s.103-104:

5 markan seteleitä tarvittiin siten lisää ja mielellään laadultaan parempia. Tämän takia pankkivaltuusto hyväksyi johtokunnan esityksen 5 markan setelin uudesta painoksesta, jossa käytettäisiin von Mollenbruchin kehittämää uutta paperilaatua. Samalla pankkivaltuusto kuitenkin kertoi johtokunnalle seteleiden polton esivalmistelua valvoessaan tekemästään havainnosta. Sen mukaan osa poltettavaksi lähetetyistä, erityisesti 5 markan seteleistä oli vielä aivan hyväkuntoisia. Pankkivaltuusto kehottikin johtokuntaa korostamaan pankin kassanhoitajille tarkkaavaisuutta seteleiden lajittelussa.

 

5 markan setelin ohella 10 ja 20 markan setelistä otettiin uusi painos käyttäen uutta paperikoostumusta.

Lainaukseen viitaten Ruplista Markkoihin kirjassa esitetään että 5 markan setelistä tehtiin koepainos jossa paperin laatu oli erilainen, tämän koepainoksen tuloksena päätettiin että 5 markan setelit painetaan jatkossa tällä paremmalla paperilaadulla jotta seteleiden polttoprosenttia saataisiin pienennettyä. Seteleiden kestävyys oli ongelma erityisesti 5 markan setelissä, aikaisempaa tyyppiä 1886 oli poltettu 37,2% uuden mallin 1897 kohdalla poltettujen seteleiden prosentti oli noussut 43,4% aina 90 prosenttiin,  vuonna 1901 tehtiin koepainos sarjanumeroilla: 7092001–7143000 mainintaa toisesta koepainoksesta (vuodelta 1903) tai toisesta paperilaadusta ei esiinny Ruplista Markkoihin kirjassa, vain maininta uuden paperin käyttöönotosta kuten myös maininta että 1907 pankinvaltuusto hyväksyi uusien setelityyppien kehityksen (5 markkaa 1909).