Arvioitu lukuaika: 9 minuuttia

Syksyllä 2019 kirjoitin silloin löydetystä uudesta vuoden 1866 1 markan hopearahan arvopuolen 87 helmisestä variantista. Tämä variantti on osoiitautunut varsin harvinaiseksi ja sen hintataso on normaalikuntoisena asettunut reilun 100 euron tuntumaan.

1 markka 1866 uusi variantti 2021

Kuva 1. 88 reunahelmen ja 87 reunahelmen arvopuolivarianttien vertailua. Tavallinen 88 reunahelminen variantti vasemmalla, 87 reunahelminen variantti oikealla. Reunahelmierojen havainnollistamiseksi on ne jaoteltu valkoisin apuviivoin. Kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola

87-helmisissä varianttirahoissa lisäpoikkeamina vasemman puolisen tammenlehväseppeleen toiseksi ylimmän ja ylimmän lehväryppään välissä selvä aukko ja noin kello 4:ssä oleva kulutusreunan klumppumainen leventymä. Kulutusreuna on varianttirahoissa muutenkin hieman epätasainen.

1 markka 1866 87 helmeä arvopuolella aukko

Kuva 2. Vuoden 1866 1 markan rahan 87-reunahelmisen variantin arvopuolen vasemmanpuoleisen kranssin kahden ylimmän lehvänipun välin vertailua 88-helmisen rahan väliin. Vasemmalla 87- helminen, jossa tunnistustekijänä aukko, oikealla olevassa 88-helmisessä ei aukkoa ole. Kuva: Jorma Imppola.

1 markka 1866 87 reunahelminen vertailu 88 reunahelmiseen

Kuva 3. Arvopuolen kulutusreunassa noin kello neljässä olevan alue 87-reunahelmisessä (vasemmalla) ja 88-reunahelmisessä (oikealla) rahassa. Huomaa varianttirahan klumppu kulutusreunassa. Kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola.

Viimeisin varianttilöydös vuoden 1866 1 markan hopearahoissa on jonkinlainen alavariantti tästä 87 helmisestä arvopuolivariantista. Tämän vuoden toukokuussa otti minuun yhteyttä keräilijäkollega Mika Nevanperä, joka kertoi löytäneensä vallan eriskummallisen uuden vuoden 1866 hopeamarkan variantin. Rahan arvopuolella on sekä kuvan 2 aukko vasemman tammenlehväseppeleen ylimmässä välissä sekä kuvan 3 klumppu kulutusreunassa. Kuitenkin rahassa on 88 reunahelmeä.

1 markka 1866 88 reunahelminen jossa katkos tammenlehtiryhmässä

Kuva 4. Äskettäin havaittu uusi 88/88 reunahelminen hybridivariantti vuoden 1866 1 markan rahasta. Rahan arvopuoli on muuten identtinen 87/88 reunahelmisen rahan arvopuolen kanssa, mutta siinä on 88 reunahelmeä. Kuvat Mika Nevanperä, kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola.

1 markka 1866 2019 uusi variantti vs 2021 uusi variantti

Kuva 5. Vasemmalla aiemmin havaitun 87/88-reunahelmisen variantin arvopuoli. Rahassa on arvopuolella 87 suurehkoa reunahelmeä, lehväaukko vasemmalla kello 11:ssä ja klumppu kello 4:ssä. Oikealla uuden 88/88-reunahelmisen hybridivariantin arvopuoli, joka on muuten 87/88- reunahelmisen rahan arvopuolen kanssa identtinen, paitsi siinä on 88 selvästi sirompaa reunahelmeä. Kuvat Jorma Imppola ja Mika Nevanperä, kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola.

1 markka 1866 aukkovarianttien vertailua 88 helminen ja 87 helminen

Kuva 6. 1 markan 1866 aukkovarianttien vertailua. Ylinnä 88-helminen, alinna 87-helminen. Huomaa havainneviivojen korostama ”ylimääräinen” helmi ylhäällä keskellä. Kuvat Jorma Imppola ja Mika Nevanperä, kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola.

Ilman muuta kyseessä on ennen tuntematon mielenkiintoinen hybridityyppi 87/88 reunahelmisten ja tavanomaisten 88/88 reunahelmisten tyyppien ”välillä”. Oma teoriani on, että valmistettaessa
ensimmäistä uutta vuoden 1866 vuosiluvulla varustettua arvopuolen meistiä (vuoden 1866 rahojen tuotanto oli jo aloitettu vuoden 1865 arvopuolen meistillä, johon oli kaiverrettu vuosiluvun viimeisen numeron 5 päälle uusi vuosiluku 6) siihen tuli epähuomiossa 87 reunahelmeä. Kun virhe sitten huomattiin, korjattiin se kaivertamalla tunnuspuolen helmet uusiksi siten, että niiden kokoa yleisesti hieman pienennettiin ja tunnuspuolen yläosaan kaiverrettiin yksi helmi lisää.

Kuten kuvasta 5 käy ilmi, on reunahelmien jako sama lukuunottamatta arvopuolen yläosaa, jossa noin kello 11 ja 1 välillä on reunahelmet kaiverrettu tiheämmin ja näin on joukkoon saatu lisätty yksi puuttunut helmi (katso kuva 6) ja reunahelmien kokonaismääräksi saatiin vaaditut 88. Kun katsoo uudelleen kaiverrettuja yläosan reunahelmiä (kuva 7), on niiden välissä noin kello 10 – 12 havaittavissa jäänteitä vanhoista helmistä.

1 markka 1866 uusi hybridi variantti

Kuva 7. 1 markan 1866 uuden hybridivariantin arvopuolen reunahelmet välillä kello 10 – 12. Huomaa useiden helmien välistä häämöttävät vanhat helmet. Kuva Mika Nevanperä, kuvan muokkaus Jorma Imppola.

Mutta joudummeko nyt siis laskemaan arvopuolien reunahelmiä silmät sirrillään? Ehkäpä ei, koska Mikan rahan ja oman rahani kuvia tutkittaessa on havaittavissa todella mielenkiintoinen yksityiskohta, joka tuntuu olevan juuri tälle hybridivariantille tyypillinen. Kuten vertailukuvasta 8 (ja tietty kuvista 4 ja 5) näkyy, on hybridivariantin arvomerkinnän numero 1 sikäli poikkeuksellisesti kaiverrettu, että sen varsi hieman kapenee ylöspäin tultaessa. Kyseisen havainnekuvan kuvat ovat eri kuvaajien eri rahoista eri kameroilla ottamia, ja silti molemmissa rahoissa on samalla lailla epämuodostunut 1. Eli tällä hybridivariantillakin on oma erityinen tunnistustekijänsä.

1 markka 1866 variantti arvopuolella numerossa 1

Kuva 8. 1 markan 1866 uuden hybridivariantin ja 87-reunahelmisen variantin arvopuolten arvonumero 1. Vasemmanpuoleisin ja keskimmäinen ovat hybridivariantteja sekä oikean puoleisin 87-helminen. Huomaa, kuinka selkeästi hybridivarianttien numero 1 kapenee ylöspäin. Kapanemista havainnollistaa korostetusti kuvan alaosan pystysuunnassa voimakkaasti litistetty havainnekuva. Kuvat Mika Nevanperä ja Jorma Imppola, kuvien muokkaus ja yhdistely Jorma Imppola.

Yhteenveto tunnetuista reunahelmivarianteista 1 markan hopearahoissa vuodelta 1866:
− Arvopuolella 88 reunahelmeä, tunnuspuolella 99 reunahelmeä (reunahelmi jälkimmäisen
Ä:n pisteiden välissä) – hieman harvinainen variantti
− Arvopuolella 88 reunahelmeä, tunnuspuolella 88 reunahelmeä (reunahelmet jälkimmäisen
Ä:n pisteiden kohdalla) – kaikkein yleisin variantti
− Arvopuolella 87 reunahelmeä (aukko vasemman tammenlehväseppeleen ylimmässä välissä),
tunnuspuolella 88 reunahelmeä (reunahelmet jälkimmäisen Ä:n pisteiden kohdalla) – hyvin
harvinainen variantti
− Arvopuolella 88 reunahelmeä (aukko vasemman tammenlehväseppeleen ylimmässä välissä,
arvomerkinnän 1:n varsi kapenee ylöspäin tultaessa), tunnuspuolella 88 reunahelmeä
(reunahelmet jälkimmäisen Ä:n pisteiden kohdalla) – erittäin harvinainen variantti

Eli taas on lisäiltävää tuleviin luetteloihin. Tämä hybridivariantti on mielestäni vielä hankalampi löytää kuin aiemmin esittelemäni 87/88–variantti. Kun tieto tästäkin uudesta variantista saavuttaa laajemmin numismaatikkopiirit, on mahdollista saada tietoa siitä, paljonko niitä on liikkeellä. Eli nyt numismaatikkokollegat luuppi kouraan ja tutkimaan!