Arvioitu lukuaika: 7 minuuttia

Elokuun 2019 puolivälissä sain yhteydenoton Heikki Saarennolta, jonka keräilijäkollega Jari Veteläinen oli havainnut, että tunnettujen reunahelmivarianttien (arvopuolella 88 reunahelmeä / tunnuspuolella 88 reunahelmeä ja ap 88 / tp 99) lisäksi on olemassa variantti ap 87 / tp 88. Yhteydenoton mukana tuli kuvia Saarennon ja Veteläisen rahojen arvopuolista, ja toden totta, verratessani niitä tavallisen 88 / 88 variantin arvopuolen kuviin oli ero ilmiselvä. Tunnuspuolet ovat täysin identtisiä, joten kyseessä on arvopuolen variantti.

1 markka 1866 uusi variantti 87 88 reunahelmeä

Kuva 1. 88 reunahelmen ja 87 reunahelmen arvopuolivarianttien vertailua. Tavallinen 88 reunahelminen variantti vasemmalla, Wallin Mynt-nettirahakaupasta ostettu 87 reunahelminen variantti oikealla. Reunahelmierojen havainnollistamiseksi on ne jaoteltu valkoisin apuviivoin. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola

Mainitut keräilijät omistavat kumpikin kaksi kappaletta kyseistä varianttirahaa ja niitä tutkiessaan he huomasivat, että kyseinen variantti on tunnistettavissa helpomminkin kuin reunahelmiä laskemalla. Sekä edellä mainittujen neljän rahan, että itse netistä lyhyen etsinnän jälkeen löytämieni kahden muun rahan kuvissa on kaikissa lisäpoikkeamina vasemman puolisen tammenlehväseppeleen toiseksi ylimmän ja ylimmän lehväryppään välissä selvä aukko ja noin kello 4:ssä oleva kulutusreunan klumppumainen leventymä. Kulutusreuna on varianttirahoissa muutenkin hieman epätasainen.

1 markka 1866 uusi variantti

 

Kuva 2. Variantin 87/88 arvopuolten vertailua. Vasemmalla ylhäällä Wallinilta ostettu kappale, seuraavana Suomesta ostettu kappale, seuraavana Eestissä myyty kappale, vasemmalla alhaalla reunassa Ukrainassa myynnissä ollut kappale ja loput kaksi rahoja, joiden pohjalta alkuperäinen havainto tehtiin. Kuvalähteet: https://www.ma-shops.com/wallinmynt/item.php?id=15831, Heikki Saarento, https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_39472530.jpg, https://otpravka.com.ua/product20-finlandia-aleksander-ii-1-markka-1866-8034588115.html, Jari Veteläinen. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola.

88 reunahelmisen seppeleen välissä oleva yhdysoksa

Kuva 3. Vasemman puolisen tammenlehväseppeleen kahden ylimmän lehväryppään väli. 88-reunahelmisen rahan seppeleessä on ryppäiden välissä selvä yhdysoksa. Kuva: Jorma Imppola.

87 reunahelmisen seppeleen välissä puuttuva yhdysoksa

Kuva 4. Vasemman puolisen tammenlehväseppeleen kahden ylimmän lehväryppään välin erojen vertailua. Kuvan 2 järjestyksessä olevissa 87-reunahelmisissä verrokkirahojen osasuurennoksissa näkyy ryppäiden välissä selkeä rako. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola.

88 reunahelmisen kello 4 vertailua

Kuva 5. Arvopuolen kulutusreunassa noin kello neljässä olevan alue 88-reunahelmisessä rahassa. Kuva: Jorma Imppola.

87 reunahelmisen kello 4 vertailua

Kuva 6. Arvopuolen kulutusreunassa noin kello neljässä olevan ”klumpun” vertailua. Kuvan 2 järjestyksessä olevissa 87-reunahelmisissä verrokkirahojen osasuurennoksissa näkyy noin kello neljän kohdalla kulutusreunassa ”klumppu”. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola.

Tunnistustekijäksi voi myös katsoa sen yksityiskohdan, että tyypin 88 / 88 rahassa arvomerkinnän 1 keskilinja on miltei reunahelmen kohdalla ja tyypin 87 / 88 rahassa se on helmien välissä.

87 ja 88 reunahelmisen arvopuolen numeron 1 vertailua

Kuva 7. Arvopuolen arvomerkinnän numeron 1 keskilinjan suhde reunahelmiin. Vasemmalla tyypin 88 / 88 keskilinja, joka on miltei reunahelmen kohdalla ja oikealla tyypin 87 / 88 keskilinja, joka on reunahelmien välissä. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola.

Ilman muuta kyseessä on ennen tuntematon oma tyyppinsä ja onkin syytä lisätä tämä variantti tuleviin Suomen rahojen luetteloihin. Tämä variantti on mielestäni vähintään yhtä hankala löytää kuin tunnettu 88/99 –variantti. Kun tieto tästä uudesta variantista saavuttaa laajemmin numismaatikkopiirit, on mahdollista saada tietoa siitä, paljonko niitä on liikkeellä. Eli nyt numismaatikkokollegat luuppi kouraan ja tutkimaan!

LISÄYS EDELLÄ MAINITTUUN VARIANTTIIN: 

Vielä pieni täydennys viime lehdessä olleeseen artikkeliini vuoden 1866 1 markan uudesta arvopuolivariantista, jonka arvopuolella on 87 reunahelmeä. Saatuani puuhasteltua hieman parempia havainnekuvia on hyvä muistin virkistämiseksi laittaa parempi havainnekuva variantin helpoimmasta tunnistustekijästä.

1 markka 1866 87 helmeä arvopuolella variantti

Kuva 1. Vuoden 1866 1 markan rahan 87-reunahelmisen variantin arvopuolen vasemmanpuoleisen kranssin kahden ylimmän lehvänipun välin vertailua 88-helmisen rahan erilaisiin välioksiin. Vasemmalla 87-helminen, jossa tunnistustekijänä aukko, 88-helmisten verrokkirahojen osasuurennoksissa näkyy lehvänippuja yhdistävän oksan versioita. Kuvien yhdistely ja muokkaus: Jorma Imppola.

1 markka 1866 87 helmeä arvopuolella aukko

Kuva 2. Vuoden 1866 1 markan rahan 87-reunahelmisen variantin arvopuolen vasemmanpuoleisen kranssin kahden ylimmän lehvänipun välin vertailua 88-helmisen rahan väliin. Vasemmalla 87- helminen, jossa tunnistustekijänä aukko, oikealla olevassa 88-helmisessä ei aukkoa ole. Kuva: Jorma Imppola.